sangaste_kirik.jpg sambucus racemosaThumbnailssanguinaria-canadensissambucus racemosaThumbnailssanguinaria-canadensissambucus racemosaThumbnailssanguinaria-canadensissambucus racemosaThumbnailssanguinaria-canadensis