sanguisorba-punanupp.jpg sanguisorba-officinalis2Thumbnailssanguisorba alpinasanguisorba-officinalis2Thumbnailssanguisorba alpinasanguisorba-officinalis2Thumbnailssanguisorba alpinasanguisorba-officinalis2Thumbnailssanguisorba alpina