carthamus-tinctorius.jpg torenia-fournieri.Thumbnailsheliopsis-helianthoides var. scabratorenia-fournieri.Thumbnailsheliopsis-helianthoides var. scabratorenia-fournieri.Thumbnailsheliopsis-helianthoides var. scabratorenia-fournieri.Thumbnailsheliopsis-helianthoides var. scabra